SHoT 2018 resultatene kommer 5. september 2018.

Undersøkelsen er besvart av heltidsstudenter både i Norge og i utlandet som er under 35 år med norsk statsborgerskap.
Så mange som 50 055 studenter svarte på SHoT 2018-undersøkelsen. Nasjonale tall for ensomhet er nå tilgjengelig her. Rapporten blir tilgjengelig som pdf fra 5. september 2018, og i digital form i slutten av 2018.

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse

Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er besvart av heltidsstudenter med norsk statsborgerskap under 35 år. Ti samskipnader deltok, og til sammen representerer dette 71 % av alle studenter på norske universitet og høyskoler. Undersøkelsen er en oppfølging av SHoT 2010.

Om undersøkelsen

Psykisk helse og trivsel

Mange faktorer påvirker trivselen på og utenfor studiet. Undersøkelsen måler studentenes livskvalitet og hvordan den påvirkes av blant annet psykisk helse, sivilstatus, seksuell legning og personlighetstrekk.

Les mer

Rusmidler

Mange studenter drikker mye og har et drikkemønster som over tid vil innebære risiko. Undersøkelsen tar for seg studentenes forhold til alkohol, i tillegg til røyk, snus og narkotika.

Les mer

Sosiale forhold

Sosial tilhørighet er viktig for trivsel og mestring. Undersøkelsen kartlegger vennskap, andre sosiale nettverk og følelser av ensomhet blant studentene.

Les mer